Compliance organisatie

Als gevolg van de sterke internationale groei van ons bedrijf en de toenemende wettelijke eisen is Compliance belangrijker geworden. Daarom is er een compliance management systeem ontwikkeld voor de hele Oetker-Groep.

In dit systeem is een compliance-organisatie ingericht waarin neutrale en onafhankelijke Compliance Officers het aanspreekpunt zijn voor alle compliance-kwesties.    

Als er aanwijzingen zijn van (eventuele) overtredingen bij Dr. Oetker, dan heeft u de mogelijkheid om uw aanwijzing - volledig anoniem - te sturen naar het Compliance Klokkenluidersregeling van de Oetker-Groep:
> Anonieme berichten kunt u sturen naar

Verder bieden wij u de mogelijkheid om direct contact op te nemen via e-mail met de Compliance organisatie van ons bedrijf.

Contact:
compliance@oetker.de

Als u contact wilt opnemen met de Oetker-Groep, stuurt u dan een bericht aan: compliance@oetker-gruppe.de

We zullen uw bericht zorgvuldig onderzoeken en, indien nodig, de nodige maatregelen nemen.

Gerelateerde producten