Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website www.oetker.nl. Ook https://webshop.oetker-professional.nl wordt hierin benoemd.

Het omvat ook de volgende sociale mediaprofielen: 
LinkedIn page Dr. Oetker Professional - https://www.linkedin.com/showcase/dr-oetker-professional
YouTube Page Dr. Oetker Professional -https://www.youtube.com/channel/UCul3jzlNbPxggQjpB3sVRVw/videos

1. Verwerkingsverantwoordelijke


Het volgende bedrijf is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingsactiviteiten die hieronder worden beschreven:
Dr. Oetker Nederland B.V.
Hardwareweg 8
3821 BM Amersfoort
info@oetker.nl / privacy@oetker.nl

2. Details over specifieke verwerkingsactiviteiten


2.1 Klantenservice / Reclame maken voor soortgelijke goederen en diensten


We gebruiken je contactgegevens om te kunnen antwoorden op klantvragen. Ook kunnen we deze gebruiken voor reclamedoeleinden in gevallen waarin we jouw toestemming hiervoor niet nodig hebben (bijvoorbeeld voor reclame via post of direct marketing voor onze eigen vergelijkbare goederen en diensten op basis van een bestaande klantrelatie). Wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 f) AVG). Ons gerechtvaardigd belang ligt in klantenservice en het verstrekken van informatie over onze producten. Raadpleeg sectie “Recht op bezwaar (Art. 21 AVG)”. Je kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen deze verwerkingsactiviteiten, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie “Verwerkingsverantwoordelijke”.

2.2 Promoties


Wedstrijden en andere acties Als je deelneemt aan een wedstrijd of andere actie zullen we de door jou verstrekte gegevens alleen gebruiken om de actie uit te kunnen voeren, tenzij je toestemming hebt gegeven dat we dit ook voor andere doeleinden mogen gebruiken (bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief). De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is het feit dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of het aangaan van een dergelijk contract (Art. 6 par. 1 b) AVG). Informatie die wordt ingevoerd via verplichte velden in registratieformulieren is nodig voor deelname aan een actie (d.w.z. noodzakelijk om een contract te vormen). Als je deze informatie niet verstrekt, kun je niet deelnemen aan een actie.

2.3 Contact opnemen met ons / feedback


Je kunt contact met ons opnemen via formulieren, telefoon, sociale media of via e-mail. We zullen jouw gegevens verwerken om je te kunnen antwoorden. De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is toestemming (Art. 6 para. 1 a) AVG).

2.4 Nieuwsbrief


Je kunt je aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief. We zullen je gegevens verwerken om je e-mails te sturen en om te evalueren welke e-mails je opent. De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is jouw toestemming (Art. 6 para. 1 a) AVG). Je kunt deze toestemming voor toekomstige verwerking op elk moment intrekken, bijvoorbeeld door op de link "uitschrijven" in een van onze nieuwsbrieven te klikken. We versturen e-mails via Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE,Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten. INOVA en Brand Builders verwerken jouw gegevens namens ons (gegevensverwerker).


2.5 Automatisch gegenereerde gegevens


Bij het bezoeken van onze website verwerken we gegevens in serverlogbestanden. Deze gegevens zijn afkomstig van de door jouw gebruikte apparatuur (PC, tablet, smartphone) en kunnen persoonlijke gegevens bevatten. In het bijzonder verwerken wij de volgende gegevens: ● Het besturingssysteem van de apparatuur
● Het gebruikte browsertype
● De naam van je provider
● Jouw IP-adres
● Gegevens en tijdstip van toegang
● Toegang tot pagina's en zoektermen (indien van toepassing)
● De website die je naar onze website heeft verwezen (verwijzer)

Deze verwerkingsactiviteit is nodig om de werking van onze website te garanderen, de inhoud en afleverbaarheid van onze website te optimaliseren en om de nodige informatie te verstrekken aan overheidsinstanties in geval van een cyberaanval. Daarin ligt ook ons gerechtvaardigde belang voor gegevensverwerking. Wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is ons legitieme belang (Art. 6 para. 1 f) AVG). Deze gegevens verwijderen wij op regelmatige basis na 14 dagen, bij misbruik na afloop van een administratieve of gerechtelijke procedure.

2.6 Tracking en cookies
 

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën die informatie op jouw apparatuur opslaan of toegang krijgen tot dergelijke informatie voor de volgende doeleinden: 2.7 Werking van onze website We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om bepaalde functies van onze website te garanderen. Dit is strikt noodzakelijk om onze website te kunnen aanbieden. Door dit te doen, kunnen we bijvoorbeeld:
● Jouw voorkeurstaalversie van onze website of vergelijkbare instellingen bewaren voor een volgende bezoek.
● Verzoeken naar onze website verspreiden over meerdere webservers (load balancing).
● Een uniforme context (sessie) bieden aan meerdere verzoeken aan onze website, om met inloggen beveiligde delen van onze website of afreken- / betalingsprocessen te vergemakkelijken.
● Jouw toestemming met betrekking tot trackingtools en accepteren of intrekken van tracking toestemming te bewaren.

Ons legitieme belang voor deze verwerkingsactiviteiten ligt in het constante gebruiksgemak van onze website en in het verzekeren dat gebruikersinteracties daadwerkelijk zijn gekoppeld aan een geauthentiseerde gebruiker. Wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is ons legitieme belang (Art. 6 para. 1 f) AVG).

2.8 Analyse en personalisatie – Tracking

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en hierop af te stemmen. Als je hiervoor jouwtoestemming hebt gegeven, verwerken wij informatie over je devices en de browser die je gebruikt (in het geval van de website) elke keer dat je onze website bezoekt. Zo kunnen we achterhalen met welke taalinstellingen je onze website gebruikt, of je een smartphone of desktopcomputer gebruikt of vanuit welk land je onze website bezoekt.

Daarnaast verwerken we informatie over hoe je omgaat met onze website, bijvoorbeeld vanaf waar je naar onze website wordt verwezen, hoe lang je onze website gebruikt en het pad dat je door individuele subpagina's volgt. We kunnen bijvoorbeeld bijhouden of je ons hebt gevonden via een zoekmachine (en zo ja, via welke zoekterm) of een advertentie, hoe lang je door de inhoud van een bepaalde pagina hebt gebladerd en hoeveel pagina's je in totaal hebt bezocht.

Wij gebruiken deze informatie om analyses van gebruikersgedrag op onze website te maken en de website te optimaliseren. In sommige gevallen maken we verschillende versies van onze website, die we presenteren aan individuele gebruikers of gebruikersgroepen, en gebruiken we cookies of vergelijkbare technologieën om te evalueren welke versie op welke manier door jou wordt gebruikt. De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is jouw toestemming (Art. 6 para. 1 a) AVG).

Je kunt je toestemming voor toekomstige verwerking op elk moment intrekken of wijzigen door trackinginstellingen te wijzigen. Bovendien kun je je browserinstellingen met betrekking tot cookies en vergelijkbare technologieën wijzigen.

We gebruiken de volgende producten voor analyse en personalisatie:

Google Analytics
Google Analytics wordt geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google verwerkt uw gegevens namens ons (gegevensverwerker). Onze configuratie van Google Analytics staat Google niet toe om gegevens te gebruiken die zijn verzameld via Google Analytics om Google producten en services te verbeteren. Meer informatie over de cookies die door Google Analytics worden gebruikt en hun respectievelijke bewaartermijnen vind je hier.

(Re-)Marketing / gegevensuitwisseling met derden
We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om het bereik van onze advertentiecampagnes te evalueren en hoe gebruikers die onze website kennen via onze advertentiecampagnes onze diensten gebruiken. We gebruiken ook cookies en vergelijkbare technologieën om vast te leggen welke gebruikers onze website gebruiken om groepen te vormen (zogenaamde doelgroepen) en om deze doelgroepen op andere online platforms aan te spreken met gepersonaliseerde advertenties. We geven deze informatie ook door aan derden die deze ook voor hun eigen doeleinden kunnen verwerken. Als je hiermee hebt ingestemd, zullen wij registreren of je ons via een van onze advertentiecampagnes hebt gevonden en hoe je vervolgens met onze website omgaat. We kunnen bijvoorbeeld bijhouden welk deel van de gebruikers die een advertentie hebben gezien, daadwerkelijk inhoud van onze website gebruikt. Hierdoor kunnen we ons advertentiebudget beter plannen en beheersen.
Daarnaast groeperen we de gebruikers van onze website in zogenaamde doelgroepen. Doelgroepen zijn gebruikersgroepen die door ons worden samengesteld volgens bepaalde criteria (bijvoorbeeld alle gebruikers die toegang hebben gehad tot een bepaalde categorie recepten). Als de gebruikers van een gebruikersgroep ook gebruikers zijn van onze marketingpartners, kunnen we deze gebruikers individueel aanspreken met advertenties (re-marketing) via het platform van onze marketingpartner. Informatie die onze marketingpartner heeft over zijn gebruikers in een van onze doelgroepen kan ook door hem worden gebruikt om soortgelijke gebruikersgroepen aan ons voor te stellen voor advertenties. Hiertoe informeren wij onze marketingpartners dat je onze website hebt bezocht en of je door ons gedefinieerde pagina's heeft bezocht of andere acties heeft uitgevoerd (bijv. een account geregistreerd). Onze marketingpartners kunnen deze informatie ook voor hun eigen doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om jouw profiel verder te personaliseren op hun eigen platform. De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is jouw toestemming (Art. 6 para. 1 a) GDPR).

Je kunt je toestemming voor toekomstige verwerking op elk moment intrekken of wijzigen door jouw trackinginstellingen te wijzigen. Bovendien kun je je browserinstellingen met betrekking tot cookies en vergelijkbare technologieën wijzigen. Onze marketingpartners zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevensverwerking die zij voor hun eigen doeleinden uitvoeren. De marketingpartner geeft je ook informatie over gegevensbescherming.

Wij gebruiken de volgende producten voor (re-) marketing en delen gegevens met de volgende derde partijen:

Google Ads / Doubleclick
Google Ads / Doubleclick is een product van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Meer informatie over cookies die door Google zijn ingesteld, vind je hier. Raadpleeg ook het privacybeleid van Google.

LinkedIn Insight
LinkedIn Insight Tag wordt geleverd door LinkedIn, 222 2nd St San Francisco, CA 94105, US. Meer informatie over cookies die door LinkedIn zijn ingesteld vind je hier. Raadpleeg het privacybeleid van LinkedIn.

3. Intrekking van toestemming (Art. 7 para. 3 AVG)


Als de verwerking is gebaseerd op toestemming (art. 6 lid 1 a) AVG), kunt je je toestemming voor toekomstige verwerking op elk moment intrekken. Je kunt ons bereiken via de contactgegevens die worden verstrekt in het gedeelte "Verwerkingsverantwoordelijke" of opties gebruiken voor het intrekken van toestemming die worden beschreven in de context van een specifieke verwerkingsactiviteit.

4. Recht op bezwaar (Art. 21 AVG)

Als de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 par. 1 f) AVG), heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken, op grond van jouw specifieke situatie, tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit geldt ook voor profilering. Wanneer we persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben voor dergelijke marketing. Dit strekt zich ook uit tot profilering die verband houdt met dergelijke direct marketing.

5. Verdere data rechten


Met betrekking tot je persoonsgegevens kun je ook gebruik maken van de volgende rechten:
● Recht op toegang (art.15 AVG)
● Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
● Recht op verwijdering (‘recht om te worden vergeten’) (Art. 17 AVG)
● Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
● Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG). 6. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering, vindt niet plaats.


6. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering 

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering, vindt niet plaats.  


7. Versie informatie


Laatste revisie: 19 November 2020

8. Cookie en tracking lijst


Wij maken voor onze website gebruik van de volgende cookies: www.oetker-professional.nl en webshop.oetker-professional.nl

First party cookies


Gerelateerde producten